За нас

OfficeAnt team

Екипът на ОфисАнт Аутсорсинг Ви предлага услуги в няколко области:

  • Офис мениджмънт– осъществяване на бизнес кореспонденция на български, английски, немски, испански, италиански език; създаване на професионални презентации, доклади и резюмета; изготвяне на график, поръчки, пътувания и резервации. Организираме Вашите офис дейности, спазвайки съответните бизнес стандарти;
  • Работа с база данни- обработка и структуриране на база данни, анализ и синтез на полезната информация; детайлно пазарно проучване по зададени критерии;
  • Организиране на телефонни кампании– провеждане на  входящи/изходящи телефонни кампании; консултация и участие в създаването на скриптове при провеждане на разговори;
  • Организиране и управление на проекти– разработване на проекти по програми на Европейския съюз; съблюдаване изпълнението на всички технически и документални изисквания; съдействие при кандидатстване за финансиране; изготвяне на бизнес планове;
  • Управление на профили в социалните мрежи– обслужване на Вашите профили във Facebook, Twitter, LinkedIn, Foursquare, Google+, Pinterest, Follow me; създаване и актуализиране на Интернет страници; оптимизиране на фирмения Ви имидж и предлаганите от Вас продукти/ услуги;
FacebookTwitterGoogle+Share