Обработка на база данни

Какво включва услугата обработка на данни и документи:

1. Обработка на база данни

От физически на електронен (виртуален) носител. Всяка фирма, в течение на своята дейност и развитие, създава среда, в която е необходимо всички данни, документи, процедури и процеси да бъдат описвани, подреждани и складирани. Използването на нашата услуга Ви позволява своевременно и прецизно да създавате, актуализирате и архивирате цялата информация, свързана с дейността на Вашата фирма.

2. Създаване на професионални презентации, доклади и резюмета

Представете себе си, своите идеи, проекти, стратегии и цели пред Вашите настоящи и потенциални партньори или клиенти по професионален начин. Структурирайте всеки детайл и го представете по най-добрия начин.

3. Текстови асистент

Превод и редакция на текстове, писане на статии за блогове;

Ако имате нужда от превод или редактиране на текстове, тази услуга е точно за вас. Нашите специалисти-преводачи ще Ви съдействат в това да получите всеки текст на необходимия език, редактиран и оформен съгласно нормативния книжовен език и професионалния бизнес стандарт.

Ако имате блог, чиято дейност искате да развиете – да публикувате статии и коментари ежедневно, да комуникирате с хората в уеб среда или просто да отговаряте на въпроси или запитвания – тази услуга ще Ви го предостави.

Аутсорсинг на дейности, свързани с текстообработка- създаване, редактиране и форматиране на текстове;

копирайтинг-офисант

4. Копирайтинг

Представлява професионалното създаване на текстове, предназначени за разпространение. Терминът е пряка заемка от английски език – copywriting. Копирайтингът е специфична дейност, свързана с разгласяване, рекламата, връзките с обществеността или „пиарът“ и т.н. Текстовете, списвани от копирайтъри, се ползват в печата, телевизията, радиото, уебсайтове, и имат функцията на маркетингови послания. Копирайтингът разполага с различни методи за постигане на определени цели като основната му функция напоследък е повишаване рейтинга на сайтове в интернет търсачките (копирайтинг за SEO).

Какво е аутсорсинг?

FacebookTwitterGoogle+Share