Виртуален офис

Виртуален офис

Голяма част от новостартиращите или разрастващите се фирми, не е в състояние да си позволи допълнителни разходи за административен персонал, консумативи, допълнително оборудване и т.н. Немалко чуждестранни фирми, които планират да навлязат в родния пазар, правят обширни проучвания, преди да се наемат с инвестиране в персонал, офиси или бизнес сграда. Именно поради честото възникване на този проблем пред местни и чужди предприемачи, една нова услуга набира все по-голяма скорост – виртуален офис.

От известно време насам, наемането на виртуални асистенти и офис пространство, се предлага и от няколко български фирми. Въпреки ръста, който те отчитат за своя бизнес, повечето от тях споделят, че този тип услуги са иновативни и все още имат ограничено разпространение  на родна почва. Обикновено виртуалните офиси предлагат на своите клиенти поемане и извършване на административни дейности като: осъществяване и поддържане на бизнес кореспонденция, приемане и генериране на телефонни обаждания, предоствяне на фирмен телефонен номер, извършване на преводи, редакция и всякакъв друг вид текстообработка, отдаване на офис Виртуален офиспространство под наем, маркетингови проучвания, обработка на база данни. Предлага се и наем на зала за конферентни срещи, провеждане на интервюта, както и селекция и подбор на персонал, което навлиза в полето на човешките ресурси, но това са услуги, от които могат да се  възползват само клиенти, които вече са работили с дадената фирма по други проекти.

Друго голямо предимство, което дава на своите клиенти използването на виртуален офис, е фактът, че отпадат всички грижи и загуби, свързани с редовен годишен отпуск на служителите, болничен отпуск, отпуск по майчинство и т.н. Изпозването на услугугата виртуален офис ви осигурява гъвкавост и неангажираност с ежедневните административни дейности, които са неразделна част от всеки бизнес. Вместо с тях, вие ще можете да се занимавате с дейностите, които определят същността на вашия бизнес и които ви позволяват да се развивате на пазара, както и да се позиционирате като успешен предприемач.

Спестяването на средства от заплати, осигуровки, офис и битови консумативи, е допълнителен стимул и белег на рентабилност на услугите, включени във виртуалния офис, а постоянният ежегоден ръст в пазарния дял, който те заемат, е фактор, който показва, че за днешната глобална иконимика, информираността, достъпността и гъвкавостта на всеки бизнес са от решаващо значение за неговото израстване и задържане на добри пазарни позиции.

Аутсорсинг ( BPO ) услуги  ! 

 

FacebookTwitterGoogle+Share