Виртуален-офис-от-ОфисАнт

Виртуален офис

Виртуален офис Голяма част от новостартиращите или разрастващите се фирми, не е в състояние да си позволи допълнителни разходи за административен персонал, консумативи, допълнително оборудване и т.н. Немалко чуждестранни фирми, които планират да навлязат в родния пазар, правят обширни проучвания, преди да се наемат с инвестиране в персонал, офиси или бизнес сграда. Именно поради честото[…]

FacebookTwitterGoogle+Share