5 причини за кол център

5 причини, поради които топ фирми аутсорсват своя кол център

Чувствате ли се затрупани от телефонни обаждания? Може би това не е проблем за Вашата фирма, тъй като  е показател, че услугите и бизнес решенията Ви са често търсени от потребителите. Все пак, може да е налице предпоставка за възникване на проблемни ситуации. Реализирането на всички телефонни повиквания изисква не малък ресурс – разходи за персонал, техническо оборудване и професионално обучение на служителите . Това са не малко средства, необходими за стартирането на всеки бизнес.

Голяма част от най-успешните световни  търговски фирми са установили, че най- ефективният способ за осигуряване на първокласни услуги е пренасочването на телефонните обаждания към професионални кол центрове.

Кол център София

 

Аутсирсинг дейностите могат да Ви помогнат да спестите пари, но това далеч не е единствената полза.

1. Разходи

Спестяването на разходи е най-голямата полза от използването на кол център. Когато отделът за обслужване на клиенти не се намира в централата на Вашата фирма, Вие намалявате всички свои извънредни разходи за заплати и офисно пространство.

2. Обучение

Обслужването на клинетите само по себе си е изкуство. Може да изглежда лесно, но спазването на добър тон и професионално отношение часове наред, понякога е трудно предизвикателство. Необходим е висококвалифициран служител за извършването на тази работа,  още повече ако той трябва да обучава нови служители. Същността на Вашия бизнес вероятно не е облужването на клиенти по телефона и дори да разполагате с обучен персонал, тази специфична дейност може да не е в сферата на техните компетенции.

Когато наемате кол център, Ви не просто получавате неговите служители, но и техните изпитани и утвърдени методи на работа. Те са изградени експерти в обслужването на клиенти по телефона и могат да наложат това познание и работен опит от името на Вашата фирма.

3. Гъвкаво работно време

Съвременният бизнес свят е прекалено динамичен, за да си позволите да пропуснете телефонно обаждане, когато фирмата Ви не работи. Ако Ваш потенциален клиент има нужда от съдействие по телефона и не успее да се свърже с Вас, твърде вероятно е да се пренасочи към Ваш конкурент. В зависимост от нуждите на клиента един изнесен контактен център има възможност да е на линия и да обслужва 24/7.

4. Обслужване на няколко езика

Възможно е голяма част от Вашите клиенти да говорят различен от Вашия език. В съвременните бизнес условия не е достатъчно служителите Ви да говорят само английски език. Поради тази причина по-голяма част от кол центровете Ви дават опцията да избирате език, на който ще бъдат обслужвани Вашите клиенти.

Аутсорсингът на контактен център може да Ви изглежда единствено като финансово решение, но то също така може да подобри обслужването на клиентите Ви и да направи Вашия бизнес по-стабилен. Свържете се с аутсорсинг компания и обсъдете възможностите за оптимизиране на Вашия бизнес.

 

 

FacebookTwitterGoogle+Share