Аутсорсингът спестява

Компаниите, които успешно създават и поддържат високо пазарно ниво година след година, са рядкост. Мнозина се опитват, но едно скорошно проучване, в което са включени 2000 компании, установява, че едва една на всеки десет фирми е постигнала траен и печеливш растеж. Една от дейностите, които поставят такива печеливши компании на по-предно място от другите, е това, че те често използват по-иновативни начини за работа и комуникация, отколкото техните конкуренти.

В самото начало аутсорсинг и офшоринг дейностите се свеждат до мерки за намаляване на разходите, но компаниите, които изграждат реално високо реноме, ги използват за далеч по-стратегически цели – да достигнат до алтернативи, които за момента не са намерили или укрепване на вече съществуващите възможности. 85% от тези компании използват аутсорсинг бизнеса като извор на стратегическо разрастване в цял свят, както и за по-бързото внасяне на нови пазарни продукти. Така се подтиква развитието на един своеобразен бизнес модел на иновациите. С други думи, такива компании са преминали далеч отвъд намаляването на разходи посредством аутсорсинга.Outsourcing OfficeAnt

Въз основа на някои изследвания, както и на опита с клиенти, се установява, че водещите компании използват външни подизпълнители за свои бизнес дейности (аутсорсинг/Outsourcing) с цел изграждане на пет
стратегически способа.

  • Участие в глобалната бизнес среда. Недостигът на персонал може да възпрепятства способността за разрастване на дадена фирма, особено сред развиващите се пазари.
  •  Изграждане на партньорства, които създават качество и намаляват потенциалния риск. Въпреки че аутсорсинг бизнесът крие риск, много компании продължават да поддържат близки отношения с подизпълнителите си. Истината е, че просто трябва да се установи добър контрол. Ключът за ограничаване на потенциалните проблеми е своевременната реакция и предотвратяване на повторното му появяване.
  •  Улавяне на новите възможности на регионалния пазар. С появяването на нови пазари, компаниите трябва да заявят присъствие в тях преди своите конкуренти.
  •  Прилагане на иновативни подходи за по-бързото достигане до пазара. Представянето на нови продукти преди конкурентни компании е от критично значение за фирми, произвеждащи потребителски продукти в един динамичен пазар.
  •  Разчупване на традиционните бизнес модели. След отдаването за подизпълнение на производствените си процеси през 2000г., тайванската компания за компютри, чрез подхода си за използване на източници на човешки ресурс, успява да се превърне във втората по големина фирма за производство на компютри. Тази бизнес политика доведе до повече продажби и по-голям пазарен дял за компанията. Нейните 6800 служители се равняват на по-малко от една десета от работната сила на най-големия им конкурент.

 

FacebookTwitterGoogle+Share