Какво е аутсорсинг ?

Износ на производство ( Аутсорсинг )

Износът на производство, какъвто го познаваме днес, е прогресия на идея, съществуваща още в ранните пероди на търговията. Терминът „аутсорсинг“ се налага като официално бизнес определение едва 1989 г. През 90-те години все повече организации започват да се фокусират върху необходимостта от оптимизиране на финансовите ресурси и най-вече намаляването на разходи. С разрастването на дейността при по-голяма част от компаниите се наблюдава
наложителността от определяне на ясен стратегически фокус. Поради тази причина една от основните мерки, които масово се предприемат, е възлагането на функции, необходими за управлението на съответната компания, които обаче не са пряко свързани с основната дейност. Най-общо изказана т.н. изнесена дейност може да се обобщи по следния начин: „използване на външни ресурси за дейности, които обичайно се изпълняват от персонала на конкретения фирмен отдел. Аутсорсингът е метод, посредством който организацията чрез договор възлага на специализирани фирми някоя от своите дейности, а в някои случаи се наблюдава и прехвърлянето на служители.
Все повече мениджъри договарят аутсорсинг услуги с подизпълнителни фирми, предоставяйки им реализирането на счетоводни услуги, управлението на човешки ресурси, обработката на данни, дистрибуцията или цялостна организация на фирмения ред.

Резултати от аутсорсинг дейността

Защо компаниите аутсорсват ? Ето някои от най-често срещаните причини:

 • Намаляване и контрол на оперативните разходи;
 • Фокус на мениджмънта върху основните аспекти за развитие;
 • По-широка достъпност до световните нововъведения;
 • Спестяване на време;
 • Компенсиране на недостатъчни вътрешни ресурси;
 • Споделена отговорност на фирмения риск;

Основни фактори, влияещи върху успешения аутсорсинг:

 • Ясно определяне на целите и задачите на организацията;
 • Съставяне на стратегическа визия и фирмен бизнес план;
 • Избор на подходящ аутсорсинг доставчик;
 • Текущо управление на бизнес сътрудничеството;
 • Коректно изготвени договорни отношения;
 • Краткосрочен финансов контракт;

Освен гореизброените предимства от съществена значимост за успешното развитие при аутсорсинга на бизнес процеси е наличието на отворен по тип комуникативна система и възможността за постоянна изпълнителна подкрепа.

аутсорсинг бизнес процес

Аутсорсинг – Ключът към успешното управление!

Ако искате нещата да бъдат свършени навреме, прецизно и ефективно, тогава първото нещо, което трябва да направите е да оцените себе си и своите възможности. Открийте това, в което сте наистина добър и действайте! Няма смисъл да извършвате всички малки дейности, за да върви бизнесът Ви успешно. Сами ще забележите, че отделяте повече време за завършването на една дейност в сравнение с друга. Това е така, защото самите Вие не сте толкова сръчни и опитни във всички задачи. Защо тогава губите времето си и забавяте прогреса на своя бизнес?

Най- добрият начин да постигнете целите си, поставени във Вашия сектор, е да използвате аутсорсинг услуги, за да постигнете по- добри резултати посредством хора, които притежават по-добри умения в конкретната дейност. Също както някои хора не познават Вашите умения, подобно на тях и Вие нямате възможността да извършвате нещата, в които те са достатъчно добри. Фактите трябва да бъдат осъзнати и използвани, за да постигнете победа в своя собствен бизнес. Това е причината много предприемачи да формират бизнес отношения със съветници, корпоративни адвокати, специалисти и различни BPO организации, които да изградят маркетинговите им стратегии.

На какви преимущества ще се наслаждавате?

Най-ценното преимущество на аутсорсинг услугите е спестяването на ценно време. Още повече, че времето, което изразходвате, за да извършвате нещата, в които сте добри, създава ефективност, която помага за да изградите своя бизнес. Друг проблем, който се елиминира, е потенциалната вероятност да сгрешите в област, където нямате опит. Но, ако възложите проекта си на професионален контактен център, предлагащ 100% коректни услуги, рискът намалява значително, а печалбите със сигурност ще се увеличат.

SEO оптимизацията, съвместно с умело организирано разпределение на дейността в конкретната индустрия, е ключът за успех, особено за малкия бизнес. В текста по-долу се посочва лесен метод на разпределяне на работата към най-ефективната BPO организация. На първо място се нуждаете от информация в какво точно сте много добри и колко време Ви отнема да извършите правилно и безупречно съответната задача. Просто следвайте няколко прости стъпки:

Делегирайте работа за максимални резултати:

 • Открийте най-експедитивния контактен център с опит в дейността, която желаете да прехвърлите;
 • Ако имате намерение да изнесете производството си чрез аутсорсинг компании, разберете, дали фирмата се нуждае от допълнителни инструкции или създаване на процеси;
 • Свържете се с най-добрия аутсорсинг партньор, притежаващ изграден модел на работа в предлагането на услуги.
FacebookTwitterGoogle+Share